Vi tar HMS på største alvor

Kontakt oss

Vårt mål er null risiko – ingen ulykker

Våre medarbeidere er unike ressurser i vårt firma som vi verdsetter høyt. Derfor kommer alltid helse, miljø og sikkerhet i første rekke hos oss i Halaas og Mohn AS.

HMS skal være og er en integrert del av vår forretningsdrift

Gjennom systematisk arbeid forsøker vi å redusere risikoen for ulykker og skader, både på personell, materiell og det ytre miljø. Gjennom en effektiv opplæring sørger vi for å ha en kvalifisert og motivert organisasjon.

Vårt kvalitetssystem TQM er basert på ISO 9001, 14001 og 45001, og er stadig under utvikling. Selskapet er ISO 9001-sertifisert.